Corona update (12) :Update maatregelen corona

Corona update (12) :Update maatregelen corona

30 september 2020 21:30


Vanaf dinsdag 29 september zijn nieuwe, scherpere maatregelen van kracht. Hoewel deze aanscherping niet goed uitpakt voor ons als vereniging, is het geweldig om te zien hoe de leden hiermee omgaan. Ook zonder strenge handhaving blijven ouders buiten de hekken staan. En de trainingen zijn nagenoeg zonder problemen verlopen. De ervaringen uit de periode mei-juni bleken nog steeds te werken. Alle leden van SVS mogen hierop trots zijn.

In de korte tijd sinds het afkondigen van de nieuwe maatregelen is er vanuit verschillende hoeken nadere invulling gegeven aan enkele regels. Dat was hard nodig want de vertaling van het-gaat-niet-goed-genoeg naar zo-pakken-we-het-aan vergt nogal wat werk. Vooral de maatregelen dat er geen publiek meer langs de lijnen mag staan tijdens trainingen en wedstrijden en dat de kantine gesloten moet blijven hakken er hard in.

We hebben de bestaande regels aangepast met de nieuwe maatregelen. Vanaf heden gelden bij SVS de volgende regels:

Trainingen

 • Het trainingsschema blijft onaangepast van toepassing.
 • Het terrein is alleen toegankelijk voor trainers, leiders en spelers. Publiek heeft geen toegang en dient buiten de hekken te blijven.
 • Trainers en leiders wordt gevraagd ca 30 minuten voorafgaand aan de training aanwezig te zijn, zodat er voldoende tijd is voor de voorbereiding daarvan.
 • Het ballenhok is bereikbaar. De ballenpomp ook.
 • Spelers komen niet eerder dan 15 minuten voor de training op het terrein.
 • Pupillen blijven bij de fietsenstalling wachten totdat ze worden opgehaald door de trainer.
 • Na de training dient iedereen zo spoedig mogelijk het terrein te verlaten. Je wordt -buiten de trainingen om- beschouwd als publiek. Dan moet je buiten de hekken blijven.
 • Kom bij voorkeur in trainingskleding naar de trainingen. Het gebruik van kleedkamers is alleen toegestaan wanneer dit noodzakelijk is (bijvoorbeeld omdat je direct uit school of werk naar de training komt).
 • De toiletten bij de kleedkamers kunnen gebruikt worden, de toiletten in de kantine zijn niet in gebruik.
 • Neem je eigen water mee naar de trainingen. Drink alleen uit je eigen fles/bidon.
 • Tijdens de trainingen voor de jongste jeugd (woensdagmiddag) zal een deel van het buitenterrein afgesloten worden voor het wegverkeer.

 

Wedstrijden (thuiswedstrijd)

 • Arriveer niet eerder dan de door de trainer opgegeven verzameltijd.
 • Verzamelen kan binnen de hekken bij de fietsenstalling.
 • Er kunnen tot nader order doordeweeks géén oefenwedstrijden gespeeld worden.
 • Bij thuiswedstrijden hebben alleen de teamleden (spelers en technische staf) toegang tot het complex. Onder technische staf wordt verstaan: trainers, leiders en grensrechter. Voor de bezoekende teams (tot en met 19 jaar) behoren ook de ouders die voor het vervoer van het team zorgen tot de technische staf.
 • Publiek heeft geen toegang tot het terrein.
 • Gebruik de kleedkamers alleen wanneer dit noodzakelijk is. Voor senioren geldt een maximum van 8 spelers per kleedkamer.
 • Gebruik de kleedkamer niet voor teambesprekingen en niet als verblijfsruimte.
 • Gedurende de wedstrijdperiode (30 minuten voorafgaand aan het beginsignaal tot en met 30 minuten na het eindsignaal) heeft een team toegang tot het complex. Daarbuiten worden de teamleden beschouwd als publiek en dienen dan buiten de hekken te blijven.
 • Deze regels zijn ook van toepassing op veld 4 (op het complex van HCC)

 

Wedstrijden (uitwedstrijd)

 • Arriveer niet eerder dan de door de trainer opgegeven verzameltijd.
 • Verzamelen kan buiten de hekken op de parkeerplaats.
 • De ontvangende vereniging heeft eigen terreinregels. Deze kunnen afwijken van de regels zoals SVS die hanteert. Bekijk voor vertrek de protocollen in de voetbal.nl app, wedstrijdzakenapp of op hun website. Respecteer deze regels zonder uitgebreide discussies aan te gaan met de vereniging waar we op bezoek zijn.
 • Bij uitwedstrijden hebben alleen de teamleden (spelers en technische staf) toegang tot een complex. Onder technische staf wordt verstaan: trainers, leiders en grensrechter. Voor de uitspelende teams (tot en met 19 jaar) behoren ook de ouders die voor het vervoer van het team zorgen tot de technische staf.
 • Publiek heeft op geen enkel sportcomplex toegang.
 • Na afloop van een wedstrijd om dient een team zo snel mogelijk het bezochte complex te verlaten. Je wordt dan beschouwd als publiek.

 

Kantine

 • Voor zolang het duurt blijft de kantine gesloten.
 • Teams worden geacht zelf voor water te zorgen.
 • Tijdens wedstrijddagen wordt thee en limonade voor de teams vanuit het wedstrijdsecretariaat verzorgd.
 • Het nuttigen van alcohol op het complex van SVS is niet toegestaan.

 

Scheidrechters

 • Scheidrechters kunnen gebruik maken van een eigen kleedkamer in het kantinegebouw.
 • Via het wedstrijdsecretariaat wordt het drinken geregeld.

 

Toezicht

 • Op trainingsdagen zal er een minimale aanwezigheid van toezichthouders op het terrein zijn.
 • Deze toezichthouders dienen alleen om snel op te kunnen treden in geval van een calamiteit.
 • Op wedstrijddagen is er ook een beperkte aanwezigheid van leden van dienst. Deze dragen alleen zorg voor het begeleiden van de wedstrijden (beheer kleedkamers, ontvangen van bezoekende teams en scheidsrechters, verzorgen van drinken voor teams en scheidrechters).

 

Publiek

 • Tijdens trainingen en wedstrijden mag er geen publiek langs de lijnen staan en op het complex aanwezig zijn.
 • Dit zijn dus ouders, grootouders, familielenden en andere belangstellenden.
 • Teamleden (spelers en technische staf) die niet bezig zijn met een training of met een wedstrijd behoren ook tot het publiek.

 

Algemeen

 • Het doel van de nieuwe maatregelen is het tegengaan van de verdere verspreiding van het Corona-virus.
 • Tegelijk willen we dat het sportleven zoveel als mogelijk doorgang kan vinden.
 • Sommige maatregelen zijn soms onduidelijk en kunnen daardoor weerstand oproepen.
 • Laten we toch de nieuwe maatregelen gezamenlijk volgen in het vertrouwen dat de regels uiteindelijk weer versoepeld kunnen worden.

 

Hierbij vind je een link naar de KNVB website waar de meeste vragen worden beantwoord https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/59625/veelgestelde-vragen-over-het-coronavirus-en-voetbal

 

Het bestuur wenst iedereen veel plezier bij het beoefenen van de voetbalsport.

 

Bron: BESTUUR SVS
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!