REGELS MBT VERSCHUIVEN VAN WEDSTRIJDEN

REGELS MBT VERSCHUIVEN VAN WEDSTRIJDEN

REGELS MBT UITSTELLEN cq VERZETTEN VAN WEDSTRIJDEN

Algemene SVS regels mbt het verschuiven van wedstrijden:


Neem zelf contact op met de tegenstander om een nieuwe datum af te spreken.


Voor UIT-wedstrijden kun je direct de afspraak vastleggen, waarna jullie ons wedstrijdsecretariaat ( wedstrijdsecretariaat@svsvoetbal.nl ) hiervan via een email op de hoogte kunnen stellen.


Voor thuiswedstrijden geldt in principe hetzelfde, met dien verstande dat jullie VOORAF eerst aan het wedstrijdsecretariaat van SVS dienen te vragen wat een eventuele alternatieve speeldatum en tijd kan zijn. 

Het thuis spelen van een inhaalwedstrijd is mede afhankelijk van de reeds door de KNVB geplande competitie- of bekerwedstrijden die er dan zijn, en het houden van een thuistoernooi bij SVS. Kijk dus eerst even op het gepubliceerde wedstrijdprogramma op onze website.
link : "alle wedstrijden".

In principe worden er per avond (afhankelijk van het aanvangstijdstip) maximaal 2 oefenwedstrijden toegestaan. Dit om problemen met de kleedkamers en de velden te voorkomen.

Het zonder overleg met het wedstrijdsecretariaat van SVS verplaatsen van thuiswedstrijden is dus niet toegestaan.

Wat dienen jullie dan door te geven aan ons via het e-mailbericht?

gegevens oorspronkelijke wedstrijd zoals speeldatum + tijd + naam tegenstander

naam + e-mailadres van de contactpersoon van de tegenstander die akkoord is gegaan met de verplaatsing van de wedstrijd.


Daarnaast zijn de onderstaande KNVB regels van toepassing:

Verplaatsen wedstrijden categorie A

Voor wie? Welke teams/klassen in de categorie A:

• Senioren categorie A (met uitzondering van de 1e elftallen)

• Vrouwen 2e en 3e klasse

• Jeugdvoetbal divisies en Hoofdklasse

 

Voorwaarden:

• Het verplaatsen van wedstrijden in de categorie A is toegestaan, mits er door beide partijen akkoord is gegeven.

• De wedstrijd moet uiterlijk twee weken na de oorspronkelijke datum gespeeld worden.

• Alle nog te spelen wedstrijden zijn uiterlijk 1 mei gespeeld. Hierna is verplaatsen naar een latere datum niet meer mogelijk.

• De wedstrijdwijziging moet uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de wedstrijd bij de KNVB zijn doorgegeven.

• De medewerker wedstrijdzaken heeft altijd het recht om het verzoek, vanwege een eerlijk competitieverloop af te wijzen. Denk hierbij aan, het eventueel kunnen behalen van een periodetitel of de mogelijkheid om een wedstrijd van een inhaalprogramma af te halen ten behoeve van een volledig programma.

 

Verzoeken tot verplaatsen wedstrijden standaardteams

Het verzoek tot verplaatsen van wedstrijden naar een latere datum dan de oorspronkelijk vastgestelde datum voor standaardteams is toegestaan zijn onder de volgende voorwaarden:

 

• Beide verenigingen dienen schriftelijk akkoord te gaan en dit te melden bij de KNVB;

• De wedstrijd moet uiterlijk gespeeld zijn vóór de eerstkomende speelronde;

• De wedstrijdwijziging moet uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de wedstrijd bij de KNVB zijn doorgegeven; en.

• Na 1 mei is verplaatsen naar een latere datum niet meer mogelijk.

 

Indien voldaan is aan bovenstaande voorwaarden dan heeft de medewerker wedstrijdzaken nog altijd het recht om het verzoek, bijvoorbeeld vanwege een eerlijk competitieverloop af te wijzen. Denk hierbij aan, het eventueel kunnen behalen van een periodetitel of de mogelijkheid om een wedstrijd van een inhaalprogramma af te halen ten behoeve van een volledig programma.

 

Aanpassen aanvangstijd categorie A

Verenigingen kunnen tot acht dagen voor de wedstrijd via de accommodatiebezetting van Sportlink eenzijdig de aanvangstijd aanpassen.

De deadline wordt ook in de accommodatiebezetting bij de betreffende wedstrijd vermeld.

Dit geldt voor alle wedstrijden in de categorie A, met uitzondering van de standaardteams heren, eredivisie vrouwen tot en met de eerste klasse en alle divisiewedstrijden in het jeugdvoetbal. Alle betrokkenen krijgen nadien via de wedstrijdwijzigingen hiervan bericht. Binnen de acht dagen kan een wedstrijd alleen worden verplaatst in onderling overleg en met goedvinden van de KNVB. 

Laatste twee wedstrijddagen
Voor de categorie A geldt dat voor alle teams de laatste twee volledige wedstrijdprogramma’s in principe op dezelfde datum worden vastgesteld. Voor de mannen eerste teams (zaterdag- en zondagvoetbal) en de vrouwen Top-, Hoofd- en eerste klasse geldt dat de laatste twee volledige wedstrijdprogramma’s in principe op dezelfde datum en op een gelijk aanvangsuur worden vastgesteld.
 

Verplaatsen wedstrijd categorie B

Verplaatsen van wedstrijden in tijd

Thuis spelende verenigingen kunnen tot acht dagen voor de wedstrijd via de accommodatiebezetting van Sportlink eenzijdig de aanvangstijd aanpassen. Dit kan dus zonder dat de uitspelende vereniging hiervoor akkoord dient te geven.

De deadline wordt ook in de accommodatiebezetting bij  de betreffende wedstrijd vermeld.

Dit geldt voor alle wedstrijden in de categorie B. Alle betrokkenen krijgen nadien via de wedstrijdwijzigingen hiervan bericht.

Binnen de acht dagen kan een wedstrijd alleen worden verplaatst in onderling overleg en met goedvinden van de KNVB.

Het verplaatsen van een wedstrijd telt niet mee als snipperdag.

Verruimende maatregelen die gelden voor teams die uitkomen in categorie B veldvoetbal: Bij wedstrijden in categorie B is het doorlopend wisselen van maximaal vijf wisselspelers toegestaan.

• Verzoeken tot vrijstelling door de inzet van een snipperdag worden in de periode van start competitie tot en met het eerste volledige weekend van de maand maart verleend voor wedstrijden die in die periode zijn vastgesteld, met een maximum van één wedstrijd per seizoen per team.

• Voor een bekerwedstrijd kan geen snipperdag worden aangevraagd.

• Een verzoek om gebruik te maken van een snipperdag wordt alleen in behandeling genomen als dit verzoek op dinsdag 12.00 uur, voorafgaand aan de wedstrijd, op het betreffende steunpunt aanwezig is.

• Competitiewedstrijden die vastgesteld staan in de periode van 5 september t/m 31 december mogen in onderling overleg verplaatst worden, maar moeten uiterlijk 31 januari 2022 gespeeld zijn. Wedstrijden die vastgesteld staan in de periode van 1 januari t/m 1 juni mogen in onderling overleg verplaatst worden, maar moeten gespeeld zijn voor 22 juni 2022. De onderlinge afspraak moet zijn gemaakt vóór de oorspronkelijke speeldagdatum.

 

Verzoeken tot verplaatsen wedstrijden standaardteams

Het verzoek tot verplaatsen van een wedstrijden naar een latere datum dan de oorspronkelijk vastgestelde datum voor standaardteams is kan toegestaan zijn onder de volgende voorwaarden:

• Beide verenigingen dienen schriftelijk akkoord te gaan en dit te melden bij de KNVB;

• De wedstrijd moet uiterlijk gespeeld zijn vóór de eerstkomende speelronde;

• De wedstrijdwijziging moet uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de wedstrijd bij de KNVB zijn doorgegeven; en.

• Na 1 mei is verplaatsen naar een latere datum niet meer mogelijk.

 

Indien voldaan is aan bovenstaande voorwaarden dan heeft de medewerker wedstrijdzaken nog altijd het recht om het verzoek, bijvoorbeeld vanwege een eerlijk competitieverloop af te wijzen. Denk hierbij aan, het eventueel kunnen behalen van een periodetitel of de mogelijkheid om een wedstrijd van een inhaalprogramma af te halen ten behoeve van een volledig programma.

 

Aanvragen snipperdag/baaldag

Voor het aanvragen van een snipperdag geldt een uiterste datum van het 1e speelweekend in maart. Hieronder staat alle specifieke informatie vermeld.

In de categorie B-veldvoetbal is het per seizoen mogelijk per team voor één wedstrijd een snipperdag aan te vragen. Deze aanvragen worden in de periode van start competitie tot en met het eerste volledige weekend van de maand maart verleend voor wedstrijden die in die periode zijn vastgesteld. Het is niet mogelijk een snipperdag aan te vragen voor een bekerwedstrijd.

Verzoek

Een snipperdagverzoek moet uiterlijk op dinsdag 12.00 uur bij het betreffende district binnen zijn. Voor dit seizoen worden snipperdagverzoeken verleend tot en met het 1e speelweekend in maart. Na de aanvraag krijgen alle betrokkenen via de wedstijdwijzigingen een bericht van de verplaatsing. Het in onderling overleg verplaatsen van een wedstrijd telt niet mee als snipperdag.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!