Contributieregels - SVS

Contributieregels

Contributieregels

Contributieregels SVS

 

1. Het voetbalseizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Voor deze periode is de contributie verschuldigd.

2. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal een volledig seizoen. Daarna wordt het lidmaatschap automatisch verlengd, tenzij vóór 1 juli schriftelijk, of via een e-mail, bij de ledenadministratie wordt opgezegd.

Een opzegging in de periode NA 1 juli, maar VOOR de eerste officiële wedstrijd op 3 september van het nieuwe seizoen, betekent dat 25% van de oorspronkelijke contributie is verschuldigd.

Bij opzegging NA de start van het nieuwe seizoen moet de gehele contributie worden betaald.

3. De betaling van de volledige contributie in één keer dient uiterlijk 1 september plaats te vinden. De leden krijgen ook de mogelijkheid om de contributie in tien termijnen te betalen tegen een administratievergoeding van 10% van het contributiebedrag tot een maximum van € 19,00.

Bij een opzegging gedurende het seizoen, blijft de betalingsplicht van de op dat moment nog niet betaalde termijnen gewoon bestaan.

4. Bij het niet betalen van de contributie, wordt begin september een herinnering verstuurd. Wordt ook deze niet voldaan, dan volgt per 1 oktober een uitsluiting van het deelnemen aan trainingen en het spelen van wedstrijden. Op 1 november zal vervolgens het lidmaatschap worden beëindigd. De verplichting tot het betalen van de contributie blijft overigens wel bestaan. Hiervoor zal een deurwaarder worden ingeschakeld.

5. Als een lid in de loop van het seizoen wordt ingeschreven, dan zijn de volgende percentages van de jaarcontributie verschuldigd:

 

Aanmelddatum:

Te betalen deel:

tot en met 30 september

100%

tussen 1 oktober en 1 januari

75%

tussen 1 januari en 1 april

50%

vanaf 1 april

25%

 

6. Als drie of meer personen uit hetzelfde gezin lid zijn, dan wordt over de totaal te betalen contributie een korting van 10% verleend.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!