Fotoprotocol SVS - SVS

Fotoprotocol SVS

Fotoprotocol SVS

FOTOPROTOCOL SVS (Sportvereniging Schollevaar afdeling voetbal)

SVS hanteert een fotoprotocol voor het plaatsen van foto’s op de website, app, clubtv, social media en andere communicatiemiddelen van de Vereniging. In dit protocol staan de rechten en plichten betreffende video en fotomateriaal van onze leden, vrijwilligers en alle andere betrokkenen.

Bestuursleden, vrijwilligers en trainers hebben een voorbeeldfunctie als het gaat om het gebruik van beelddragers. Zij dienen te allen tijde te handelen naar dit protocol.

- Tijdens alle activiteiten door de Vereniging georganiseerd binnen de eigen accommodatie mogen/kunnen foto en video opnames gemaakt worden door leden en/of verzorgers van leden of bezoekers enkel voor eigen gebruik, met inachtneming van privacybelang van de betrokkenen;
- Indien de Vereniging opnames maakt voor publicatie, zal dit in opdracht van het bestuur zijn, de fotograaf in opdracht is zichtbaar aanwezig;
- Opnames welke gemaakt zijn tijdens activiteiten, blijven eigendom van de Vereniging en mogen niet zonder toestemming van het bestuur worden verspreid of verveelvoudigd;
- Het is niet toegestaan foto’s en of opnames te maken in of om de kleedruimtes;
- Bij voorkeur worden foto’s van minimaal twee of meer kinderen gepubliceerd;
- Op de foto’s zijn de kinderen gekleed in de Vereniging gerelateerde trainings- of wedstrijdkleding;
- De Vereniging draagt uitsluitend verantwoordelijkheid voor de foto’s en video’s die geplaatst worden op de website/app/clubtv, nieuwsbrieven en social media waar de Vereniging eigenaar van is;
- Er wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen om opnamen te publiceren, noch worden zij hierover apart ingelicht;
- Ouders van jeugdleden en leden kunnen schriftelijk bij het bestuur bezwaar maken tegen publicatie van opnames, dit bezwaar kan ook schriftelijk weer worden herroepen.

Gebruik website/app/clubtv/social media
- De website/app/clubtv en social media hebben tot doel informatie te verstrekken en promotie te verzorgen over de vereniging. Deze informatie is bestemd voor leden, ouders/verzorgers van jeugdleden, externe contacten en alle belangstellenden;
- Binnen de Vereniging bestaan er geen officiële WhatsApp (groepen). Het bestuur is niet verantwoordelijk voor wat er binnen WhatsApp (groepen) gebeurt die de naam de Vereniging dragen of zeggen gerelateerd te zijn aan de Vereniging;
- Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de website/app/clubtv en facebook, waarvan de Vereniging eigenaar is, berust bij de Vereniging. Het is niet toegestaan de inhoud van de website/app/clubtv geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of in enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van de Vereniging;
- Het bestuur is en blijft alleen eindverantwoordelijk voor de eigen Vereniging website/app/clubtv en voor de eigen social media voorzieningen.

Sancties
Indien zich een incident voordoet zal het bestuur hier zorgvuldig mee omgaan en disciplinaire maatregelen treffen met de mogelijkheid om dit ook te melden aan betreffende instanties. Betrokken ouders en/of betrokkenen worden direct geïnformeerd.

download Fotoprotocol SVSDelen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!