PERSONELE MUTATIES IN HET BESTUUR

PERSONELE MUTATIES IN HET BESTUUR

12 juni 2021 11:15


Gedurende dit seizoen hebben enkele bestuursleden aangegeven dat zij na dit seizoen willen gaan stoppen met hun activiteiten voor SVS.

Dat betekent dat we afscheid gaan nemen van:

- Rob Wink

Rob is in de zomer van 2007 begonnen als penningmeester en gaf in de zomer van 2020 aan dat hij tijdens dit seizoen zou gaan stoppen. Na een belangstellingsregistratie via de mail aan alle leden, hebben twee kandidaten gereageerd, te weten Edwin Knops en Philip Hoogerbrugge.

Edwin heeft al een ruim SVS-verleden o.a. als speler, (KNVB-)scheidsrechter en coördinator.

Philip is via zijn twee kleinkinderen in aanraking gekomen met SVS en wil zijn financiële en bestuurlijke ervaring graag in dienst stellen van SVS.

Kijkend naar de alsmaar toenemende werkzaamheden van Rob sinds zijn aantreden, heeft het bestuur gemeend om de functie van penningmeester in tweeën te knippen en de taken te verdelen tussen Edwin en Philip. De afgelopen maanden zijn Rob, Edwin en Philip druk bezig om werkzaamheden over te dragen

- Martijn Rijsdijk

Martijn is in de zomer van 2018 begonnen als aanspreekpunt voor de selectie, aanspreekpunt senioren voor het Hoofd Jeugdopleidingen en coördinator overige senioren.

Zijn opvolger wordt Hans van Venrooij, die eigenlijk geen nadere introductie behoeft. Nou vooruit dan maar, hij is o.a. 30 jaar voorzitter van SVS geweest.

- Patricia Bear

Patricia is in de zomer van 2018 begonnen als jeugdvoorzitter.

Op dit moment worden er gesprekken met een kandidaat gevoerd. Deze zijn in een vergaand stadium, maar er is nog geen witte rook.

 

Naast de bovenstaande mutaties is er ook goede hoop dat het bestuur zal worden uitgebreid met een coördinator vrijwilligerszaken. Ook de gesprekken met deze kandidaat bevinden zich in een vergaand stadium.

Op de eerstvolgende algemene ledenvergadering in het najaar zullen alle nieuwe bestuursleden worden gepresenteerd en zullen de aftredende bestuursleden in het zonnetje worden gezet.

 

Bestuur SVS

  

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!